شهرک خلعتبری کلارآباد متل قو

شهرک قدیمی و بسیار زیبا در منطقه کلارآباد متل قو قرار دارد این شهرک دارای فضای سبز بسیار زیبا
و بکر بوده و رودخانه زیبایی از کنار آن می گذرد این شهرک دارای نگهبانی ۲۴ ساعته و منظم و دارای
مدیریت شهرک می باشد.

ویدیو شهرک خلعتبری

 

 

در این شهرک بخش سمت چپ آن اکثرا ساخته شده و تمامی ویلا و قطعات زمین موجود در شهرک
دارای سند ۶ دانگ و کاربری مسکونی می باشد و کلیه انشعابات نیز در داخل شهرک برای هر ویلا

ویدیو طبیعت داخل شهرک

 

 

به صورت اختصاصی وجود دارد این شهرک در قلب شهر کلارآباد قرار داشته و فضای بسیار زیبایی برای پیاده روی و استراحت و در کل شهرکی آرام با آرامش و نظم داخلی خوبی می باشد. قطعات زمین در شهرک خلعتبری از ۷۰۰ مترمربع الی ۱۳۰۰ مترمربع می باشد.

 

shahrak khalatbari 1 - شهرک خلعتبری کلارآباد

شهرک خلعتبری کلارآباد