شهرک دسا نمک آبرود

این شهرک جنگلی در موقعیت عالی در منطقه نمک آبرود واقع شده است.
از نظر خیابان بندی و امکانات داخلی خوب بوده دارای نگهبانی ۲۴ ساعته می باشد.

 

ویدیو شهرک دسا نمک آبرود