شهرک دهکده البرز سیسنگان

شهرک جنگلی در بهترین منطقه شمال سیسنگان نوشهر 

این شهرک جنگلی بسیار زیبا دارای مدیریت قوی و نگهبانی می باشد و از امکانات و مشاعات خوبی برخوردار می باشد.

ویدیو شهرک دهکده البرز