شهرک ساحلی ناز رویان

شهرکی ساحلی با ساخت های شبیه هم موازی دارای ساحل فوق العاده و شنی
در منطقه بین رویان و سیسنگان واقع شده دارای مدیریت مستقل و نگهبانی ۲۴ ساعته
دارای مشاعات در شهرک می باشد. درختان پالم بلند در دو طرف جاده شهرک و انتهای ساحل رو به دریا دارای مشاعات بسیار عالی 

ویدیو شهرک ساحلی ناز

 

 

گالری تصاویر شهرک ساحلی ناز