شهرک صفاییه بابلسر

منطقه صفاییه بین فریدونکنار و بابلسر و ورودی اصلی این منطقه روبروی شهرک دریاکنار واقع شده است

این شهرک از غرب به شهرک آذرنوش از شهرک به منطقه اوجاکسر و از شمال به دریا کنار منتهی می شود و از نظر منطقه ای نقطه بسیار قابل توجهی برای سرمایه گذاری می باشد.

منطقه صفاییه بابلسر از چندین شهرک ساخته شده و اکثرا نوساز و ساکنان غیربومی دارد این منطقه اکثریت ویلا های و شهرک های این منطقه از سال ۸۹ تا ۹۰ به بعد ساخته شده اند این خود دلیلی بر نوساز بودن و جوان بود سازه های این منطقه دارد.

منطقه صفائیه بابلسر از تعداد زیادی شهرک مانند آذرگون ایلی ۲ ایلی ۴ و دیگر شهرک ها تشکیل شده است

shahrak ili4 - شهرک صفاییه بابلسر

شهرک صفاییه بابلسر

نقشه شهرک صفاییه بابلسر