شهرک منظر دریا چلک

شهرک در منطقه نوشهر چلک خیابان ریاست جمهوری واقع شده است.
این شهرک جنگلی در نقطه صفر جنگل  واقع شده است که ویویی بینظیر است.

ویدیو شهرک منظر دریا چلک 

 

 

 

نقشه شهرک منظر دریا