شهرک چای باغ ونوش 

شهرک جنگلی چای باغ در دامنه جنگل و منطقه جنگلی ونوش قرار دارد.
این شهرک در مساحت ۴ هکتار بنا شده با ویو جنگل و دریا در پایین دست 
کلیه زمین این شهرک کاربری مسکونی و دارای سند می باشد. 

ویدیو شهرک چارباغ ونوش