تمام پست ها در برچسب

دهکده کوهستانی مهرگان

دهکده کوهستانی مهرگان

دهکده کوهستانی مهرگان

دهکده کوهستانی مهرگان مانطور که در بالا هم توضیح داده شد این مجموعه در مساحتی 60 هکتار ساخته شده است و دارای 3 فاز کاری می باشد. فاز اول شامل 100 واحد

ادامه مطلب