تمام پست ها در برچسب

روستای ورازده سفلی

روستای ورازده چمستان

روستای ورازده چمستان

روستای ورازده چمستان در منطقه چمستان روستایی با ویوی رویایی به ورازده واقع شده است. این روستای  زیبای جنگلی از دو بخش ورازده علیا و ورازده سفلی تشکیل شده که این دوبخش توسط پلی به هم وصل می شوند. برای دیدن این روستا پس از طی ده کیلومتر بعد از چمستان به روستای ورازده می رسیم. موقعیت جغرافیایی روستای ورازده از  این قرار است