برچسب تمام پست ها

رونق چگونه به بازار مسکن باز می‌گردد؟

رونق چگونه به بازار مسکن باز می‌گردد؟

به گزارش عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره راهکارهای ایجاد رونق در بخش مسکن توضیح داد.

رونق چگونه به بازار مسکن باز می‌گردد؟ به گزارش عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره راهکارهای ایجاد رونق در بخش مسکن توضیح داد. ایرج رهبر درباره راهکارهای ایجاد رونق در بخش مسکن اظهار داشت: «ما برای پیدا کردن…

بیشتر بخوانید
Scroll Up
تماس با واتس اپ