مقایسه املاک

مقایسه
شما می توانید حداکثر 4 ویلا را با هم مقایسه بفرمایید.

همه نوشته ها با برچسب

صاحب متل قو

متل قو

متل قو

متل قو که امروز به نام سلمان شهر می شناسیم تاریخچه آن به سال های ۴۰ و ۵۰ شمسی می رسد این منطقه منعلق به اربابی به نام جمشید جوانسیر بود.مالک سابق متل‌قو،