تمام پست ها در برچسب

متل قو عابدزاده

متل قو

متل قو

متل قو که امروز به نام سلمان شهر می شناسیم تاریخچه آن به سال های 40 و 50 شمسی می رسد این منطقه منعلق به اربابی به نام جمشید جوانسیر بود.مالک سابق متل‌قو،

ادامه مطلب