تمام پست ها در برچسب

کجور

کجور

کجور

کجورنام منطقه ای است از تبرستان ( مازندران کنونی ) میباشد.این منطقه قصبۀ مرکزی دهستان بلده در بخش مرکزی شهرستان نوشهر است.در سال 740 هجری برابر با 1240

ادامه مطلب