شهرک کوی نارنج متل قو

شهرک کوی نارنج منطقه سی سرای منطقه متل قو و کلارآباد می باشد.
این شهرک در سال ۱۳۴۸ در نزدیکی شهر سلمان شهر و فاصله بسیار کمی از ساحل قرار دارد بنا شده است.

ویدیو مشاعات شهرک کوی نارنج کلارآباد

 

 

نقشه شهرک کوی نارنج

01 1024x713 - شهرک کوی نارنج متل قو

شهرک کوی نارنج متل قو

زمین شهرک کوی نارنج با پلاک ثبتی ۱۹ فرعی از ۳۶۶ اصلی واقع در نارنج بندبن، شهرکلارآباد، بخش دو ثبت شهسوار واقع است. تمامی ویلا های موجود در شهرک دارای سند ۶ دانگ شاهنشاهی می باشند. ارتفاع ساخت در شهرک نباید بالاتر از ۸٫۵ شود که این موضوع باید در تمامی ساخت ها لحاظ گردد.

ویدیو مشاعات شهرک کوی نارنج کلارآباد

 

 

شهرک کوی نارنج دارای مشترکات عمومی و مشاعات که عبارت است از زمین‌های ورزشی و استخر شنا و تأسیسات آن، چاه عمیق آب و مخزن و تأسیسات آن و سالن و سویت و دفتر و ملحقات آنها می باشد.

نقشه پلاژ و مشاعات شهرک کوی نارنج

02 1024x713 - شهرک کوی نارنج متل قو

نقشه پلاژ و مشاعات شهرک کوی نارنج

 

انواع تیپ و نقشه ویلا های موجود در شهرک کوی نارنج

ویدیو شهرک کوی نارنج کلارآباد

 

 

گالری تصاویر شهرک کوی نارنج متل قو 

 

 

نقشه شهرک کوی نارنج متل قو