شهرک شقایق سی سرا کجاست؟

شهرک شقایق کلارآباد سی سرا نارنج بندبن

این شهرک جنگلی با مشاعات بسیار عالی در منطقه جنگلی کلارآباد متل قو قرار دارد 
شهرک شقایق در منطقه سی سرا روستای نارنج بندبن قرار دارد.

اشتراک گذاری در :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Telegram
WhatsApp
Email
Print

شهرک های شمال

نقد کاربر